Voorwaarden en aansprakelijkheid
Algemene voorwaarden van Minicamping “De Schietberg”,

ARTIKEL 1

- Diensten 

In dit regelement wordt gesproken over verhuur van het evenementen terrein “Minicamping de Schietberg”. Hoofdvestiging aan de Zand 41, 5757 RX te Liessel.

- Definities 

In dit regelement wordt gesproken over voorwaarden, deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze diensten, leveringen en gelden voor iedere bezoeker, deelnemer, klant, cliënt, vrijwilliger, begeleider etc.

 

ARTIKEL 2

- Toepasselijkheid 

Met het betreden van ons terrein verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn terug te vinden op de website van de Minicamping “De Schietberg”. De minicamping behoudt het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

 

ARTIKEL 3

Minicamping de Schietberg is een seizoensgebonden evenementen terrein. Geopend van 1 mei tot 31 oktober. Buiten deze tijden heeft gast/bezoeker geen toegang tot het terrein, tenzij met speciale toestemming.

 

ARTIKEL 4

- Aansprakelijkheid 

Minicamping de Schietberg kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, verlies, ziektes, ongevallen en/of schade van de bezoeker/gast.

- Aansprakelijkheid gast 

Iedere gast/bezoeker dient in het bezit te zijn van een degelijke WA verzekering en verklaart zich, onafhankelijk van eventuele uitkering door deze verzekering aansprakelijk voor schade en/of ongevallen veroorzaakt door hemzelf of door hem uitgenodigde ( rechts) personen aan onze eigendommen of aan die van derden. Aansprakelijkheid van klant/bezoeker geldt zowel voor het gehuurde als voor alle overige op ons terrein aanwezige voorzieningen waarvan klant en/of zijn gasten met of zonder onze toestemming gebruik maken dan wel zich in of op bevinden, voor schade ontstaan als direct of indirect gevolg van wanprestatie (toerekenbare tekortkoming) en/of onrechtmatige daad, waaronder overtreding van deze algemene voorwaarden, begaan door klant/gast of degenen die hem vergezellen, alsmede schade veroorzaakt door enig dier en/of enige stof, en/of enige zaak waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht staan.

- Aansprakelijkheid ten gevolge van activiteiten 

Eventuele schade, blessure, overlijden en daaruit voortvloeiende kosten, die ten gevolge van de een of andere activiteit op of rondom het evenementen terrein “De Schietberg” kan ontstaan, wordt voor eigen risico genomen. De gast/bezoeker vrijwaart minicamping “De Schietberg” voor alle aanspraken van zichzelf en van derden ten deze.

- Aansprakelijkheid minicamping “De Schietberg” 

De beheerders van minicamping ”De Schietberg” kunnen nimmer aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, schade of diefstal op ons terrein, aan door klant of zijn gasten meegebrachte eigendommen met inbegrip van schade aan enig vervoermiddel.

 

ARTIKEL 5

- Gast /bezoeker kan pipowagen(s)/safaritent huren .

- Gast/bezoeker kan het terrein of een gedeelte van het terrein huren voor activiteiten. De activiteiten passen binnen het kader en de doelstelling van minicamping "De Schietberg".

- De huurprijs wordt vooraf overeengekomen. Betaling kan geschieden per bank of contant.

Regelement gebruikers/gasten/bezoekers die het terrein betreden.

- Vooraf moet een van de beheerders van de minicamping “De Schietberg” op de hoogte zijn van de bezoeker zijn/haar komst.

- Het maken van geluidshinder is verboden

- Gebruik van de keukentjes is toegestaan op eigen risico.

- Kamperen, gast/bezoeker neemt een eigen tent of caravan mee en plaatst die in overleg op het evenementen terrein “De Schietberg”.

- Gast/bezoeker dient het terrein/het toiletgebouw netjes achter te laten.

- Afval wordt gescheiden, er staan aparte bakken.

- Beschadiging van bomen en of planten is ten strengste verboden.

- Geen afval achterlaten op het terrein en bos

- Roken in het bos is ten strengste verboden.

- Onze boerderijdieren NIET voeren. Aaien en knuffelen mag altijd.

- Geen huisdieren

- Kampvuur maken mag in overleg, op de daarvoor aanwezige vuurplaats.

- Bezoekers/gasten dienen op de hoogte te zijn van het risico op de ziekte van lyme overgebracht door besmette teken.

Betalingsverplichting 

- Wanneer een gast/bezoeker zijn/haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt de minicamping “De Schietberg” zich het recht de gast/bezoeker toegang tot het terrein te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan.

Opzeggen 

- Reservering is definitief als de betaling binnen is.

Annulering  

- Mocht door omstandigheden door de minicamping “De Schietberg” de gemaakte huur afspraak/boeking worden geannuleerd dan zal gekeken worden naar een andere datum. Of het vooraf afgesproken bedrag wordt vergoed. De minicamping ”De Schietberg" is hierin bepalend voor de aangeboden oplossing.

 

In dit regelement wordt gesproken over voorwaarden, deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze diensten, leveringen en gelden voor iedere bezoeker, deelnemer, klant, cliënt, vrijwilliger, begeleider etc.